Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ważne dokumenty - Zdobywców Świata

WAŻNE DOKUMENTY

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA W CZASIE PANDEMII COVID-19 P

Statut Przedszkola Miejskiego nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego


System bezpieczeństwa w przedszkolu


Metody pracy z dziećmi