Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - Zdobywców Świata

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Obrazek


Szanowni Państwo
witamy na stronie Naszego Przedszkola.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

Rejestrowanie, pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 im. Zdobywców Świata w LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 odbywać się będzie

od 4.03.2024r. godz. 8:00

do 22.03.2024r. godz. 15:00.

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

od 4 marca 2024-od 8:00

 

Adres logowania dla Rodzica:


Zarządzenie Nr 19/1/2024 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 stycznia 2024 r. (znajduję się w załączniku) określa kroki w procesie rekrutacji.


Ważne daty to:

Terminy Rekrutacji:

- 04.03.2024 - 22.03.2024: Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

- 25.03.2024 - 15.04.2024: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów. 

- 22.04.2024: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

- 22.04.2024 - 26.04.2024: Potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych kandydatów.

- 30.04.2024: Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

 

Postępowanie Uzupełniające:

- 03.06.2024 - 07.06.2024: Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025" wraz z dokumentami.

- 10.06.2024 - 21.06.2024:Weryfikacja wniosków i dokumentów.

- 24.06.2024: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

- 24.06.2024 - 26.06.2024: Potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych kandydatów.

- 28.06.2024: Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

 

Kryteria Rekrutacji:

1. Etap Pierwszy::

   - Wielodzietność rodziny

   - Niepełnosprawność dziecka lub rodziców

   - Samotne wychowywanie dziecka

   - Objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

2. Etap Drugi:

   - Dziecko objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym

   - Rodzice pracujący, studiujący lub uczący się

   - Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

   - Miejsce zamieszkania w obwodzie szkoły podstawowej

   - Dziecko jednego pracującego rodzica

   - Dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego

 

Rodzice zobowiązani są dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w trakcie składania wniosków.
 
                    

 

Rekrutacja


Zarządzenie Nr 19/1/2024