Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacje o przedszkolu - Zdobywców Świata

INFORMACJE O NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie nr 13 w Lesznie mieści się w dzielnicy Gronowo w budynku ze Szkołą Podstawową nr 5. Nasze przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób. Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Autor: Robert Fulghum

Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:30. Posiłki: śniadanie 8:30, II śniadanie 11:00, obiad 13:30.

W naszym przedszkolu mamy grupy 9-cio godzinne:
  • 3 latki „Tygryski”
  • 4 latki "Kangurki"
  • 5 latki "Żyrafki"
  • 5-6 latki „Niedźwiadki”
  • 6 latki „Żółwiki”

W naszym gronie pedagogicznym wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do edukacji przedszkolnej. Zdobywają poszczególne szczeble awansu zawodowego nauczycieli. Systematyczne pogłębiają swoją wiedzę poprzez ukończenie studiów podyplomowych np. Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopetagogika, uczestniczenie w kursach i szkoleniach.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek