Dzień dobry kochani.

1. Zaczynamy od - Karta pracy, cz. 4, s. 30−31

2. Wymyślcie zdania ze słowami : stolica, Wisła, syrena

3. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

 

Potrzebnych będzie kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

• Określanie, ile wody jest w butelce. Stawiamy przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pytamy dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pytamy, czy jest w niej tyle samo wody.

• Teraz ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody ustawiamy przed dzieckiem.

− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

− Ustawiamy butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

− Na koniec dziecko dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie.

• Zapoznanie z miarą płynów.

Pokazujemy dziecku butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówimy, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

• Sprawdzanie ilości wody w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Butelki z wodą, kubek. Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

4. Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

5. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.

Dziecko trzyma butelkę i ustawia ją względem siebie według poleceń :

- połóżcie butelkę przed sobą, za sobą,

- połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,

- butelka nad tobą, pod tobą,

- przeskakujemy przez butelkę: przód-tył,

- turlajcie butelkę po podłodze.

6. Na koniec wykonujemy godło Polski. Załącznik- Wybierzcie jaką techniką chcecie wykonać pracę. W załączniku zamieszczam również kolorowankę godła. Można ją pokolorować lub wykleić plasteliną.

 

Miłego dnia Niedźwiadki.

Pani AniaZałączniki: