Apel do Rodziców

Apeluje do rodziców przyprowadzających chore dzieci do przedszkola

pomimo zwrócenia uwagi przez nauczyciela.

Jeśli dziecko ma katar i kaszel powinno zostać w domu

(katar i kaszel to choroba, która nie przechodzi przez jeden dzień).

Proszę zadbać o zdrowie własnego dziecka oraz o zdrowie innych dzieci.

Drodzy Rodzice jeżeli czujecie się źle, choć początkowe objawy nie wskazują na Covid -19

nie przysyłajcie dzieci do przedszkola.

Dzieci przechodzą Covid-19 bezobjawowo, ale zarażają (dzieci rzadko mają wykonywany test).

Mamy już potwierdzone przypadki rodziców z Covid-19 z naszego przedszkola. Prosimy bądźcie odpowiedzialni za zdrowie dzieci oraz pracowników przedszkola, gdyż nie będzie miał kto sprawować opieki nad Waszymi dziećmi. Liczę na współpracę i odpowiedzialną Państwa postawę!!!

 

Dyrektor B. Baryga