RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA MŁODSZA - ODDZIAŁ 9-CIO GODZINNY

7:30–12:30 – realizacja podstawy programowej
6:30–8:30 – Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne. Ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne oraz artykulacyjne. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30–9:15 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, nauka mycia zębów, rąk
9:15–9:30 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w sali lub na powietrzu w oparciu o podstawę programową.
9:30–11:00 –Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie. Zajęcia prowadzone przez specjalistów Praca indywidualna w małych grupach.
11:00-11:30– Czynności samoobsługowe, przygotowanie do drugiego śniadania.
Drugie śniadanie.
11.30–12.00 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:00-13:00- Relaks, słuchanie bajek, muzyki-wyciszenie.
13:00-13:30- Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
13:30-14:00- Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
14.00–16.30 – Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, kontakty indywidualne z dziećmi, rozmowy z rodzicami, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.GRUPA STARSZA - ODDZIAŁ 9-CIO GODZINNY

7.30–12.30 - Realizacja podstawy programowej
6.30–8.30 – Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne. Ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne oraz artykulacyjne. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30–9.00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie prac dyżurnych.
9:00–10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
11:00–11:30 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do drugiego śniadania.
Drugie śniadanie.
11:30–13:30 – Utrwalenie poznanych wiadomości, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela, praca indywidualna w małych zespołach lub z całą grupą. Zajęcia prowadzone przez specjalistów. Zabawy ruchowe, bajko terapia, taniec., zabawy ogólnorozwojowe. Działania z inicjatywy dzieci w sali lub na powietrzu przy niewielkim udziale nauczyciela.
13:30–14:00 – Czynności higieniczne i porządkowe - praca dyżurnych. Obiad- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
14:00–16:30 – Zabawy o charakterze relaksacyjnym. Zabawy oraz zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach, tematycznych, zabawy integracyjne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, porządkowanie sali. Kontakty indywidualne z dziećmi, rozchodzenie się dzieci.