WAŻNE DOKUMENTY

Statut Przedszkola Miejskiego nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego


System bezpieczeństwa w przedszkolu


Metody pracy z dziećmi