OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 W naszym przedszkolu odbywają się:

  • bezpłatne zajęcia z logopedą w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia z religii (5-6 l.) za zgodą rodziców
  • kółko plastyczne
  • kółko teatralne
  • kółko Małych Odkrywców
  • kółko taneczne
  • zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i robotem do nauki kodowania Phone 

Obrazek

Opłaty za przedszkole:

Oddział Opłata stała Wyżywienie (stawka dzienna)
9-cio godzinny 1 godzina ponad podstawę programową 1,00 zł tj. 4,00 zł dziennie 6,00 zł trzy posiłki