Konkurs plastyczno-techniczny  "Matematyczne figuraki"

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 13 Zdobywców Świata w Lesznie

Nauczycielki: Monika Konieczna, Jolanta Zaremba

 

 Cele konkursu:

  •  rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z własnoręcznie stworzonych matematycznych figuraków – pomocy dydaktycznych
  •  stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
  •  rozwijanie doświadczeń konstrukcyjno-technicznych

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Lesznie oraz ich rodziców. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę matematyczną, która posłuży do celów nabywania umiejętności matematycznych. 

 

Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w dowolnym formacie przestrzennym lub płaskim, która może łączyć różne techniki i materiały. 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców grup w terminie 18.02.2019 – 4.03.2019r.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów  i przyznania nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac  z zaznaczeniem nazwiska autora (wystawa prac konkursowych).

3. Zabawki wykonane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu.

       

Zasady przyznawania nagród:

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

  •  zgodność z tematem
  • kreatywność i wyobraźnia 
  • estetyka 

5. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych

8. Nagrody zostaną wręczone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 Zdobywców Świata w Lesznie.