KADRA PEDAGOGICZNA

Funkcja Imię i nazwisko
Dyrektor przedszkola mgr Bogumiła Baryga
Nauczyciel mgr Agnieszka Duczmańska
Nauczyciel mgr Marlena Gumpert-Bok
Nauczyciel mgr Jadwiga Jaszkiewicz
Nauczyciel mgr Beata Rajewska
Nauczyciel mgr Jolanta Zaremba
Nauczyciel mgr Barbara Paszkowiak
Nauczyciel mgr Katarzyna Wojciechowska
Nauczyciel mgr Monika Konieczna
Nauczyciel mgr Joanna Bartkowiak - Niedziela
Nauczyciel
Nauczyciel
mgr Anna Przybylak
Nauczyciel logopeda mgr Sylwia Sentfleben-Gabała
Nauczyciel języka angielskiego mgr Paulina Janura
Nauczyciel religii mgr Katarzyna Pawiłojć

PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY

Funkcja Imię i nazwisko
Samodzielny referent Agnieszka Dorn - Lubińska
Szef kuchni Beata Stachowiak
Pomoc nauczyciela Dorota Gruszeczka
Pomoc kuchenna Aldona Kostek, Grażyna Hajduk, Dorota Juśkiewicz
Woźne i woźny Monika Borowiec, Joanna Kędzierska, Aneta Mądrzak, Tadeusz Janura