KADRA PEDAGOGICZNA

Funkcja Imię i nazwisko
Dyrektor przedszkola mgr Bogumiła Baryga
Nauczyciel mgr Agnieszka Duczmańska
Nauczyciel mgr Marlena Gumpert-Bok
Nauczyciel mgr Jadwiga Jaszkiewicz
Nauczyciel mgr Beata Rajewska
Nauczyciel mgr Jolanta Zaremba
Nauczyciel mgr Barbara Paszkowiak
Nauczyciel mgr Katarzyna Wojciechowska
Nauczyciel mgr Monika Konieczna
Nauczyciel mgr Anna Przybylak
Nauczyciel logopeda
mgr Sylwia Sentfleben-Gabała
Nauczyciel  Języka angielskiego mgr Natalia Jakubowska
Nauczyciel religii mgr Katarzyna Pawiłojć


PERSONEL ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY

Funkcja Imię i nazwisko
Samodzielny referent Agnieszka Dorn - Lubińska
Szef kuchni Beata Stachowiak
Pomoc nauczyciela Dorota Gruszeczka
Pomoc kuchenna Aldona Kostek, Grażyna Hajduk, Dorota Juśkiewicz
Woźne i woźny Monika Borowiec, Joanna Kędzierska, Aneta Mądrzak, Tadeusz Janura