Obraz

Obraz
Dzień Otwarty

W dniu 25.06.2019r. /wtorek/ zapraszamy na Dzień Otwarty dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 na godzinę 16.30.

Czytaj więcej
Igrzyska Olimpijskie - Dzień Dziecka w przedszkolu

Jak co roku w naszym przedszkolu odbywają się Igrzyska Olimpijskie z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wszystkie dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych na boisku szkolny SP nr 5. Znakiem do rozpoczęcia igrzysk był przemarsz za flagą olimpijską, którą nieśli przedstawiciele każdej z grup. Później n…

Czytaj więcej

Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.