Obraz

Obraz
Zapraszam na ćwiczenia z logopedii

Pani Sylwia, zostawia dla Was kochane dzieci kilka ćwiczeń z logopedii. Możliwość zapisania się na zajęcia online z Panią Sylwią jest nadal aktualna. W razie pytań można zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów 609579863

Czytaj więcej
Drodzy Rodzice!

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Lesznie od dnia 25 maja 2020 r dotyczącymi bezpieczeństwa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj więcej

Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.