Obraz

Obraz
Wigilia i Jasełka w przedszkolu

Świąteczna i zarazem bardzo rodzinna atmosfera zagościła w dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu. Dziś odbyła się w przedszkolu wigilia, odwiedził nas Gwiazdor oraz najstarsza grupa - Niedźwiadki - zaprezentowała się pięknie przedstawiając Jasełka. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role…

Czytaj więcej

Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.