Obraz

Obraz
Wycieczka do Wilkowic 22.09.2021

Tu stary kultywator, tam brona sprzed wieku. Wraz z innymi starymi sprzętami stoją przed budynkiem Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach pod Lesznem. W Izbie, w której znajdziecie tak naprawdę kilka izb, możecie przenieść się w czasie. Do epok dużo starszych niż nasi pradziadow…

Czytaj więcej
Wizyta Panów policjantów w przedszkolu

Dnia 16.09 nasze przedszkole odwiedzili funkcjonariusze leszczyńskiej Policji. Dzieci poznały tajniki pracy Panów policjantów. Przedszkolaki zobaczyły jak wygląda policyjne auto, niektóre przymierzyły kajdanki. Policjanci opowiedzieli o bezpieczeństwie na drodze i utrwalaliśmy numer alarmowy. Dzi…

Czytaj więcej

Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.